.

Sikeres pályázataink


Nyírtét Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Nyírtét Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00840 azonosítószámú konstrukció

Nyírtét Község Önkormányzat épületenergetikai fejlesztése

Önkormányzatunk elhatározta, hogy önkormányzati tulajdonban lévő épületei tekintetében épületenergetikai fejlesztéseket hajt végre. A fejlesztést a Környezet és Energia Operatív Program - KEOP-2015-5.7.0 - Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukcióban kívánta megvalósítani.

A projekt kiemelt célja az érintett épületek energiafelhasználásának csökkentése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, valamint az üzemeltetési költségek csökkentése. A fejlesztéssel érintett épületek épülethatároló szerkezetének hőtechnikai javítása külső homlokzati hőszigetelés, részbeni padlásfödém pótlólagos hőszigetelése, valamint nyílászáró cseréjére irányul. A projekt hatására az épület energetikai fejlesztési beruházással összességében éves szinten 31,2 t/év üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentést, valamint az energiahatékonyság növelés révén az éves elsődleges energiahordozó megtakarításban 558,1 GJ-t realizálhatunk.

A projekt közvetlen célcsoportja az intézmények, középületek szolgáltatásait igénybe vevő lakosság, az általános iskolába járó gyermekek és pedagógusok, akik nap mint nap igénybe veszik az étkezőt és a tornatermet, a települési piacot látogató lakosság, az orvosi rendelő szolgáltatásait igénybe vevők, a sportöltözőt, a községi ravatalozót felkereső és használó állampolgárok. A projekt közvetett célcsoportja azon állampolgárok, akik közvetetten élvezik a beruházás megvalósításának eredményét, továbbá a település lakossága, mivel a projekt megvalósulásával a károsanyag kibocsátás jelentősen csökken.

Érintett épületek:

  • Polgármesteri Hivatal - műhely, 4554 Nyírtét belterület, Petőfi Sándor út 3., hrsz.: 211
  • Étkező épület, 4554 Nyírtét belterület, Szabadság út 51., hrsz. 164/2.
  • Mezőgazdasági bolt 4554. Nyírtét, belterület Hrsz: 338/1
  • Orvosi rendelő 4554 Nyírtét belterület, Szabadság út 65., hrsz.: 188/1.
  • Piactér épülete, 4554 Nyírtét belterület, hrsz.: 174/2.
  • Ravatalozó, 4554 Nyírtét belterület, hrsz.: 450
  • Sportöltöző, 4554 Nyírtét belterület, hrsz.: 44.
  • Tornaterem, 4554 Nyírtét belterület, Szabadság út 51., hrsz.: 164/2.

Képek megtekintése

Nyírtét 2.0 - innovatív iskolai fejlesztés

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0299

Nyírtét 2.0 - innovatív iskolai fejlesztés

12 millió forintos támogatást nyert el a KLIK Kemecsei Tankerülete a Nyírtéti Bónis Sámuel Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola innovatív fejlesztésére az Európai Unió segítségével, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. Az iskola, amely most fejezte be a pályázati program végrehajtását, komoly eredményeket tud felmutatni a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek kompetenciájának fejlesztése terén. A programok között nem mindennapi lehetőségeket rejtettek el a szakemberek, leginkább úgy, hogy a diákok számára a szórakozás révén csak utóbb, a pedagógusokkal zajló beszélgetések alatt váljék világossá, milyen lehetőségeket kaptak.

Közösségi rendezvények keretében tavasszal Lola és Patocska Olivér, a ByTheWay együttes korábbi frontembere, ősszel a Children Of Distance együttes és Szabyest voltak a fellépők, akik hatalmas sikert arattak.

Tanórán kívüli szabadtéri mozgásos rendezvények keretében elsőként Katus Attila hatszoros aerobic világbajnok tartott csoportos mozgástréninget, majd mentálhigiénés előadást. A világszerte ismert szakember az egészséges életmód, sport és táplálkozás felől közelítette meg a témát. Másik alkalommal Pálos Attilával és Nagy Dániellel, a Vitakid SE és Mens Mentis szakembereivel találkozhattak a diákok. A BootCamp edzés az amerikai tengerészgyalogság erőnléti kiképzési módszereit tette a hétköznapi emberek számára elérhetővé. Harmadszorra a Pécsi Sasok újabb sztárja, Szentgyörgyi Romeo látogatott el egy közös edzésre az iskolába.

A pályaorientációs foglalkozásokon az alap kiindulópont a társadalmilag eltérő státuszú, különböző képességekkel rendelkező diákok egyedi kompetenciáinak feltérképezése, feltárása és közösségi szintű megbeszélése volt. A három nagyelőadás első érzékenyítő tréningjét Pankotay Péter és Ruzicska László színművészek tartották. Második alkalommal Ledőné Dolmány Mária drámapedagógus szakember több kérdést járt körbe, gyakorlati síkra terelve és helyzetgyakorlatokra alapozva a foglalkozást. Harmadjára Kiss László szakértő egy fiktív vállalat szerepköreit játszatta el a gyerekekkel.

A nyári időszakban sem állt le a projekt: 2015. július 6-án izguló tanulók és szülők várták az autóbuszt Nyírtét főterén, ahonnan 20 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 5 pedagógus kíséretével 5 napos táborozásra indult Géberjénbe, majd a Vidám Delfin Kemping és Panzióba. Itt az ökotáborban a szárazföldi és a vízi növényzet és állatvilág ritka példányait ismerhették meg, és számos természet-közeli sportágat kipróbálhattak.

Idegen nyelvi témahetet szerveztek a diákoknak, pedagógus kollégák közreműködésével. Ének, földrajz, angol, irodalom, történelem, rajz és testnevelés tárgyakból, a projektpedagógia módszereivel Angliára felfűzve tartottak foglalkozássorozatot a diákoknak. A felső tagozatos tanulóknak öt alkalommal dohányzás-prevenciós előadást is szerveztek.

A pedagógusok is részt vehettek képzéseken: a konfliktuskezelés és a lelki egészség kialakítása, harmóniában tartása tematikájában 30 órás akkreditált tanfolyam segített OKJ-s bizonyítványt szerezni a résztvevő tanároknak. A szakmai program fotóit, segédanyagait és beszámolóit a nyirtet.innovativiskola.hu címen találják az érdeklődők.

További információ kérhető:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Kemecsei Tankerülete

4501 Kemecse, Móricz Zs. utca 47.

kemecseitk@klik.gov.hu

Határtalanúl

Határtalanul a Felvidéken.

A helyi általános iskola 7. osztályos tanulóiként ebben az évben is részt vehettünk a Határtalanul nevű pályázatban. Ennek keretében négy napos kirándulásunkon, a Felvidékkel ismerkedtünk meg, ápolva ezzel a magyar-magyar kapcsolatokat. Idegenvezetőnk segítségével bebarangoltuk a régió nevezetesebb helyeit. Többek között jártunk Borsiban, Dobóruszkán, Nagykaposon, Királyhelmecen. Valamennyi településen nagy szeretettel fogadtak bennünket és mindenben segítségünkre voltak. Szálláshelyünk Perbenyikben, a híres Majláth – kastélyban volt. A negyedik nap élményekben gazdagon, elfáradva térhettünk haza.

Apagy és Térsége ivóvízminőség-javító projekt