A képhez tartozó alt jellemző üres; MFP_logo-nagyon-kicsi.jpg a fájlnév

A pályázat keretében egy 9 személyes Toyota Proace Shuttle Comfort jármű beszerzése valósult meg.

A projekt megvalósítási időszaka: 2020.10.22.-2021.06.06.

A beszerzett kisbusz Nyírtét Község lakói számára biztosítja a hozzáférést és elérhetőséget olyan szolgáltatásokhoz, melyet saját erőből nem minden esetben tudnak elérni. Mivel településünkön sok idős és alacsony jövedelmű lakos él, számukra az utazás nehezen megoldható önállóan és saját forrásból. A fejlesztéssel viszont több olyan szolgáltatást tettünk elérhetővé, amely a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét és esélyét nagyban növeli.

Fejlesztésünk hozzásegít bennünket az önkormányzati feladatok ellátásában, közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, segítésében. A fejlesztéssel lehetővé tettük egyszerre legalább 9 állampolgár szállítását és utazását a hét 5 napján egész évben.

Célcsoportunk azok a gyermekek, akiknek szülei a gyermekek szállításáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve számukra aránytalan nagy terhet jelentene. Betegek, mozgáskorlátozottak, kismamák, kisgyermekes családok, idősek, akik számára a közlekedés elsősorban egészségi állapotuk, életkoruk, egyéni élethelyzetük és szociális helyzetük miatt nehézséget okoz. Azok a rászorultak, akik maguk, illetve családjuk a szállításáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve számukra aránytalan nagy terhet jelentene. A szállítási feladat kiegészül egyes gyermekek óvodai, általános iskolai nevelésével kapcsolatos speciális oktatási, nevelési képzésben való részvétel céljából történő szállításra: fejlesztő képzés; más iskola, oktatási, nevelési programjához való csatlakozás. A gyermekszállítási feladatok másik része pedig az esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése (logopédiai és egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, néptánc, sportolási lehetőségek, színház, bábszínház, mozi). Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, ünnepségekre való szállítása is. A betegek házi orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba való eljutása nehezen megoldott.

Könnyebben szállítjuk őket a kisbusz segítségével. Az idősek rendszeres orvosi vizsgálatai mellett a szociális ellátó szolgálat által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe veszik Nyírtéten. Az idősek már nehezen mozognak, egy rövid út megtétele is problémát jelent nekik. Úgy gondoljuk, hogy egészségük megőrzéséhez támogatást tudunk nyújtani a személyszállításával. Ezen feladatok ellátásához került a jármű beszerzése.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 20210318_085900-1024x768.jpg a fájlnév
A képhez tartozó alt jellemző üres; 20210318_085924-1024x768.jpg a fájlnév