A pályázat keretében egy FURRIER B18 forgózsámolyos pótkocsi beszerzése valósult meg.

A projekt megvalósítási időszaka: 2022.04.20.-2023.04.18.

A beszerzett pótkocsi segítségével magas színvonalunk tudtuk biztosítani a rendezett, gondozott települési környezetet. Az alapvető közfeladatok ellátását gyorsan, hatékonyan és magas színvonalon biztosította pótkocsi segítségével településünk, sőt a közeli Székely is, akivel ingyenes használatban megosztottuk. A beszerzett FURRIER B18 forgózsámolyos pótkocsi beszerzésével a célunk az volt, hogy az Önkormányzat rendelkezzen a megfelelő minőségi és technológiai paraméterekkel bíró gépekkel,ezáltal a megfelelő szaktudású munkaerő megtartó ereje is növekedett. Az eszközparkunk fejlesztésének hatására településünk vonzóvá válhat a helyi fiatalok számára is, ezáltal az elvándorlás negatív hatásainak csökkentése valósulhat meg. A jövőbeli céljaink között szerepel közterület fenntartási-karbantartási feladataink minél rövidebb idő alatti ellátása. Ehhez hozzájárult a fejlesztés tárgyát képező FURRIER pótkocsi beszerzése azáltal, hogy a munkafolyamataink elvégzése, korszerű pótkocsival valósult meg. Önkormányzatunk feladata és stratégiai célja volt a szemétlerakó helyek végleges felszámolása, a község tereinek folyamatos rendben tartása, az utakon előforduló téli havária helyzetek felszámolása, melynek biztosításával egy élhető település jött létre. Jelenlegi működésünk körülményeinek javítására irányult a tervezett fejlesztésünk, mellyel biztosítani szerettük volna az eszközparkunk technikai javulását, hiszen ez elengedhetetlen volt a folyamatos fejlődés érdekében.

A kommunális eszköz beszerzésével a településünk fejlődési lehetőségeit meghatározó egyéb tényezők között szerepel a térségben végbe menő elvándorlási folyamat, mely hátrányosan érinti községünket, azáltal, hogy a megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő felkutatása és megtartása nehezebb. A nehézségeket úgy próbáljuk kiküszöbölni, hogy megfelelő munkaeszközök és ergonomikus munkakörnyezet kialakítását próbáljuk meg biztosítani. Településünk lehetőségeihez mérten törekszik arra, hogy a folyamatos fejlődését fenntartsa, fejlesztésünk is erre irányul, mellyel a helyi fiatal, valamint szakképzett munkavállalók bevonzását és helyben tartását kívánjuk elősegíteni. Az elvándorlás csökkentését és élhetőbb település kialakítását segíti elő a tervezett fejlesztésünk azáltal, hogy a munkafolyamataink zökkenőmentes és gyors ellátását tudjuk biztosítani. Tervezett projektünk hozzájárul a helyi lakosság helyben tartását elősegítő célok megvalósításához, azáltal, hogy a település folyamatos fejlesztésével a jövőben több munkahely jöhet létre. A Nyírtét községben végzett feladat-ellátásunk, szolgáltatásunk elvégzéséhez elengedhetetlen a használt eszközeink folyamatos karbantartása és indokolt esetekben a cseréje.