A pályázat keretében egy Euro 6-os környezetbarát motorral szerelt 150 LE-s Renault Master platós, duplakabinos haszongépjármű beszerzése valósult meg.

A projekt megvalósítási időszaka: 2022.01.06.-2022.08.15.

A beszerzett haszongépjármű segítségével magas színvonalunk tudjuk biztosítani a rendezett, gondozott települési környezetet. Az alapvető közfeladatok ellátását gyorsan, hatékonyan és magas színvonalon biztosíthatja a kisteherautó segítségével településünk, sőt a közeli Székely is, akivel ingyenes használatban megosztjuk a gépet. A beszerzett Renault Master platós, duplakabinos haszongépjármű beszerzésével a célunk az volt, hogy az Önkormányzat rendelkezzen a megfelelő minőségi és technológiai paraméterekkel bíró eszközökkel, ezáltal a megfelelő szaktudású munkaerő megtartó ereje is növekedhet. Az eszközparkunk fejlesztésének hatására településünk vonzóvá válhat a helyi fiatalok számára is, ezáltal az elvándorlás negatív hatásainak csökkentése valósulhat meg. A jövőbeli céljaink között szerepel közterület fenntartási-karbantartási feladataink minél rövidebb idő alatti ellátása. Ehhez hozzájárul a fejlesztés tárgyát képező Renault Master platós, duplakabinos, PACK COMFORT L3 H1 P3 típusú kisteherautó beszerzése azáltal, hogy a munkafolyamataink elvégzése, egy technikailag fejlett járművel valósulhat meg. Önkormányzatunk feladata és stratégiai célja a szemétlerakó helyek végleges felszámolása, a község tereinek folyamatos rendben tartása, az utakon előforduló téli havária helyzetek felszámolása, melynek biztosításával egy élhető település jön létre. Jelenlegi működésünk körülményeinek javítására irányul a tervezett fejlesztésünk, mellyel biztosítani szeretnénk az eszközparkunk technikai javulását, hiszen ez elengedhetetlen a folyamatos fejlődés érdekében. A kommunális eszköz beszerzésével a településünk fejlődési lehetőségeit meghatározó egyéb tényezők között szerepel a térségben végbe menő elvándorlási folyamat, mely hátrányosan érinti községünket, azáltal, hogy a megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő felkutatása és megtartása nehezebb. A nehézségeket úgy próbáljuk kiküszöbölni, hogy megfelelő munkaeszközök és ergonomikus munkakörnyezet kialakítását próbáljuk meg biztosítani. Településünk lehetőségeihez mérten törekszik arra, hogy a folyamatos fejlődését fenntartsa, fejlesztésünk is erre irányul, mellyel a helyi fiatal, valamint szakképzett munkavállalók bevonzását és helyben tartását kívánjuk elősegíteni. Az elvándorlás csökkentését és élhetőbb település kialakítását segíti elő a tervezett fejlesztésünk azáltal, hogy a munkafolyamataink zökkenőmentes és gyors ellátását tudjuk biztosítani. Tervezett projektünk hozzájárul a helyi lakosság helyben tartását elősegítő célok megvalósításához, azáltal, hogy a település folyamatos fejlesztésével a jövőben több munkahely jöhet létre. A Nyírtét községben végzett feladat-ellátásunk, szolgáltatásunk elvégzéséhez elengedhetetlen a használt eszközeink folyamatos karbantartása és indokolt esetekben a cseréje.