A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

KEDVEZMÉNYEZETTEK NEVE: KONZORCIUM VEZETŐJE NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, A KONZORCIUMI PARTNEREK:

• PETNEHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

• NYÍRKÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

• LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

• NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A támogatás összege ÖSSZESEN AZ 5 TELEPÜLÉSRE VONATKOZÓAN: 245.644.074 Ft

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100 %

A PROJEKT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021. 11. 15.
PROJEKT TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA:

5 önkormányzat konzorciumi együttműködésben elnyerte az EFOP-1.5.3-16-2017-00098 azonosítószámú humánerőforrások fejlesztése térségi szemléletben- Összefogás a fejlődésért című pályázatot. A konzorcium – a pozitív támogatói döntés értelmében -245.644.074,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül. A támogatási szerződés 2018. június 1-jén lépett hatályba. A projekt során a konzorcium vezetője Nyírkarász Község Önkormányzata, a konzorciumi partnerek pedig:

• Petneháza Községi Önkormányzat

• Nyírkércs Község Önkormányzata

• Laskod Község Önkormányzata

• Nyírtét Község Önkormányzata

A projekt célja a társadalmi kirekesztődés csökkentése, mérséklése, továbbá a kistérség belső összefogásának erősítése. A projekt megvalósításával a humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztése, a közoktatásban résztvevő tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási esélyteremtése valósul meg. A projektben megvalósuló beavatkozások hozzájárulnak a tehetséggondozáshoz, a felzárkóztatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, továbbá a közszolgáltatásban dolgozó emberi erőforrás minőségének javításához.

A projekt időtartama: 41,5 hónap
Céljaink:

A megvalósítás ideje alatt szem előtt tartjuk a helyi igényeket, szükségleteket, Céljaink a következők:

• A problémákat helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva valósítjuk meg.

• HH csoportok körében a munkanélküliség csökkentése, foglalkoztathatóság javítása, munkaerő-piaci helyzetük erősítése, melyet képzésekkel, programokkal érünk majd el. Kompetenciafejlesztés, csoportmunkában történő együttműködési kompetencia fejlesztés, valamint az önálló életvitelre nevelés valósul meg. Társadalmi felzárkóztatás elősegítése.

• Önkéntesség terjesztése és képzések szervezése. Önkéntes pont létrehozása, képzések szervezése a célcsoport számára.

• Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezés – Gyerekkuckót foglalkoztató pontot.

• Fiatalok elvándorlásának megakadályozása, vidék megtartó képességének erősítése: (tanulmányok, képzések támogatása).

• Egészségre nevelés, sport fontosságának közvetítése (egészségnap, sportnap, sportbörze)

• Kultúrák közötti párbeszéd erősítése: a Cigány zene hagyományainak újjáélesztése

• Közösségépítés, közösségfejlesztés: fiatalok és az idősebb korosztály segíti egymást, Ifjúsági klub, Szülő klub, Idősek klubja, helyi közösségi rendezvények

Fejleszteni szükséges az álláskeresők személyiségét, önismeretét, kommunikációját. Fontos, a foglalkoztathatóságra való felkészítésük, munkaerő-piacon való megjelenésük elősegítése.Ezt a projekt során kompetenciaméréssel, önismereti tréning szervezésével, munkaerőbörzével, érzékenyítő tréninggel, házi-gazda programmal segítjük. Emellett mentorok segítik a HH aktív korú lakosságot.