Helyi kulturális-közösségi tér fejlesztése a magas színvonalú közösségi rendezvények megvalósítása érdekében.

A pályázat keretében a régen kivett kultúrház felújítása valósult meg.

A projekt megvalósítási időszaka: 2022.04.04.-2022.11.02.

Nyírtéten erős, összetartó közösség működik, melynek megfelelő teret kívántunk biztosítani. A kultúrház Nyírtét Község Önkormányzatának a tulajdonában van. A telek összközműves és beépített. Az épület nem volt használatban. Az épület héjazata, tetőszerkezete, födémszerkezete, függőeresz és lefolyócsatornái, és homlokzati vakolata elavult, néhány helyen hiányos volt. A külső-belső nyílászárók, mivel fából készültek, ezért elhajoltak egészen ferdévé váltak.

Ebből kifolyólag szükséges volt a homlokzati és lábazati vakolat, függőeresz- és lefolyócsatorna bontása és a meglévő héjazat, tetőszerkezet-födémszerkezet bontása, valamint a külső-belső nyílászárók bontása és a padlórétegrend teljes cseréje és járda építése. Mivel fontos cél volt az épület gazdaságos, energiatakarékos működtetése, és magas minőségű szerkezeteket alkalmazása ennek okán került sor a tetőszerkezet és födémszerkezet cseréjére, a homlokzat hőszigetelésére, az eresz-lefolyócsatorna cseréjére, a deszkázat cseréjére, a villamos hálózat cseréjére, a külső-belső nyílászárók cseréjére, a padlórétegrend cseréjére.

A projekt megvalósítását követően a már meglévő művelődési ház ki tudott egészülni egy újabb térrel, ahol többrétű, hagyományőrző, kulturális és ifjúsági foglalkozásokat,programokat is tartunk, erősítve ezzel az önkormányzati feladatellátás színvonalát és a település lakosság megőrző képességét.