Önkormányzatunk elhatározta, hogy önkormányzati tulajdonban lévő épületei tekintetében épületenergetikai fejlesztéseket hajt végre. A fejlesztést a Környezet és Energia Operatív Program – KEOP-2015-5.7.0 – Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukcióban kívánta megvalósítani.

A projekt kiemelt célja az érintett épületek energiafelhasználásának csökkentése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, valamint az üzemeltetési költségek csökkentése. A fejlesztéssel érintett épületek épülethatároló szerkezetének hőtechnikai javítása külső homlokzati hőszigetelés, részbeni padlásfödém pótlólagos hőszigetelése, valamint nyílászáró cseréjére irányul. A projekt hatására az épület energetikai fejlesztési beruházással összességében éves szinten 31,2 t/év üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentést, valamint az energiahatékonyság növelés révén az éves elsődleges energiahordozó megtakarításban 558,1 GJ-t realizálhatunk.

A projekt közvetlen célcsoportja az intézmények, középületek szolgáltatásait igénybe vevő lakosság, az általános iskolába járó gyermekek és pedagógusok, akik nap mint nap igénybe veszik az étkezőt és a tornatermet, a települési piacot látogató lakosság, az orvosi rendelő szolgáltatásait igénybe vevők, a sportöltözőt, a községi ravatalozót felkereső és használó állampolgárok. A projekt közvetett célcsoportja azon állampolgárok, akik közvetetten élvezik a beruházás megvalósításának eredményét, továbbá a település lakossága, mivel a projekt megvalósulásával a károsanyag kibocsátás jelentősen csökken.

Érintett épületek:

– Polgármesteri Hivatal – műhely, 4554 Nyírtét belterület, Petőfi Sándor út 3., hrsz.: 211

– Étkező épület, 4554 Nyírtét belterület, Szabadság út 51., hrsz. 164/2.

– Mezőgazdasági bolt 4554. Nyírtét, belterület Hrsz: 338/1

– Orvosi rendelő 4554 Nyírtét belterület, Szabadság út 65., hrsz.: 188/1.

– Piactér épülete, 4554 Nyírtét belterület, hrsz.: 174/2.

– Ravatalozó, 4554 Nyírtét belterület, hrsz.: 450

– Sportöltöző, 4554 Nyírtét belterület, hrsz.: 44.

– Tornaterem, 4554 Nyírtét belterület, Szabadság út 51., hrsz.: 164/2.