Nyírtét Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-
2017-00840 azonosítószámú konstrukció
A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai
társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás
célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának
fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül. Jelen felhívás a magas
szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési
megoldások bevezetését támogatja. A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az
optimális beruházási, illetve a működtetési forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati
ASP központ kiépítésének, majd annak 2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és
szükségességét. Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a
számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli
szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás
technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településnek is, aki a feladatait széles
körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthatott volna hozzá, azok magas
beruházási és üzemeltetési költségei miatt.

A projekt megvalósítása Nyírtét, Berkesz és Székely településeken 2017.04.03. kezdődött. A pályázat
megvalósítása során az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (Monitor,
Munkaállomás MS Windows környezetben, kártyaolvasó, Multifunkciós nyomatkészítő), működésfejlesztés
és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek
kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja, tesztelés – élesítési
feladatok elvégzése, valamint önkormányzati dolgozók oktatása valósul meg. A projekt befejezése
2018.06.30. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Kedvezményezet neve: Nyírtét Község Önkormányzata
A projekt összköltsége: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A támogatás összege: 7 000 000 Ft