Kedvezményezett neve: Nyírtét Község Önkormányzata
Projekt címe: Ipari park fejlesztése Nyírtét Községén
Szerződött támogatás összege: 334 890 471 forint
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00010

Projekt bemutatása:
Ipari terület fejlesztése valósult meg Nyírtét Község vonatkozásában:
A fejlesztéssel érintett iparterület:

 • Ipari terület (4554 Nyírét, Táncsics köz 3. hrsz.: 484)
  A fejlesztés rövid műszaki bemutatása:
  Nyírtét Község Önkormányzata jelen projekt keretében ipari területét fejlesztette a pályázati
  felhívásban leírtaknak megfelelően, hogy ezáltal javítsa a vállalkozások versenyképességét, valamint
  elősegítse a foglalkoztatás bővítését. Az alábbi fejlesztések valósulnak meg.
  A projekt 3 ütemben valósult meg.
  I. ütem: Az ipari park területén a belső úthálózat korszerűsítése
  II. ütem: Az ipari park területén oltóvíztározó kialakítása, amely az ipari park működéséhez
  feltétlenül szükséges
  III. ütem: A projekt keretében a meglévő épület korszerűsítése, bővítése, valamint az ipari park
  területének körbekerítése

A projekt relevanciája érdekében előzetes piackutatás készült.
Az ipari park fejlesztése hozzájárul a vállalkozások versenyképességének javításához, hozzájárul a
helyi/térségi gazdasági környezet fejlesztéséhez, illetve új munkahelyek teremtéséhez, valamint a
foglalkoztatás bővítéséhez