Kedvezményetett neve: Nyírtét Község Önkormányzat

Projekt címe: Ipari park fejlesztése Nyírtét Községén

Szerződött támogatás összege: 334 890 471 forint

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.02.

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00010

Projekt bemutatása:

A projekt célja összefügg a felhívás indokoltságával, illetve célrendszerével. Az önkormányzat az ipari területek fejlesztését kívánja megvalósítani. Nyírtét Község Önkormányzat célul tűzte ki a vállalkozások versenyképességének javítását, valamint a foglalkoztatás bővítését. Az Önkormányzatunk vállalja, hogy a projekt megvalósításával hozzájárul a helyi/térségi gazdasági környezet fejlesztéséhez, illetve új munkahelyek teremtéséhez, hozzájárul a fenntartható és befogadó fejlődés céljának eléréséhez. Nyírtét Község Önkormányzatának célja, hogy a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő fejlesztést valósítson meg. A projektben résztvevő gazdasági társaságot 1991. július 17-én alapította Nyírtét Község Önkormányzata azzal a szándékkal, hogy a településen biztosítani tudja a mezőgazdasági gépi szolgáltatást. 1993-tól folyamatosan a növénytermesztés irányába haladt tevékenysége. Napjainkra a gazdálkodási egység településünkön a legnagyobb foglalkoztató szervezet. Tevékenysége során a munkaerő lekötésen túlmenően jelentős feladatokat végez a településüzemeltetésben. A projekt során a következő tevékenységek fognak megvalósulni: épület bővítés, felújítás és a szerelőcsarnok felújítása. Ezen belül kerítésépítés és nyílászárócsere fog megvalósulni. A Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek közül az A) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében) pontja fog megvalósulni.  Ezen belül a b) és c) pont tevékenysége a releváns. Tehát termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása és termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A Projekt során a Felhívás 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül nyilvánosság biztosítása. A hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget teszünk. Mint támogatás igénylő, tulajdonunkban van a projekt megvalósítási helyszíne 100% -ban. Tehát a felhívásban megfogalmazott kritériumrendszernek megfelelünk, minden szempontból.