Az óvoda története

Az óvoda megszervezése 1954/1955-ben kezdődött. 1955/1956-os tanévben, nyári idényben 3 hónapon átüzemelt. A létszám 40-50-60 fő körüli volt. Vezetője: Özv. Szabó Péterné. Az óvoda telephelye a gépállomás volt. 1957. december 01-el az óvoda új székhelyet kapott, a Petőfi utca 22. szám alatti épületben. 1965-74-ig egy csoportos óvoda működött. Óvónő: Illés Sándorné, 1974-ben széleskörű társadalmi összefogás eredményeként új óvoda épült. Az óvoda átadása 1974. december 14-én történt. 1974/75-ös tanévben csoportbővítésre került sor egy óvodai csoport és egy napközis csoport formájában. 1975-től jelenleg is 2 óvodai csoporttal, 48 férőhellyel működik. 1978 augusztus 01-től 1990. december 01-ig óvodánk Apagy közös Napközi otthonos Óvoda tagóvodája volt. Függetlenített vezetője: Illés Sándorné 1965. augusztus 1.-től 2007-ig óvodavezetőként dolgozott községünkben. Kiemelkedő tevékenységet végzett az óvodai intézmény meghonosításában, fejlesztésében. 1965. augusztus 1.-től a helyi Vöröskereszt szervezetét vezette. Közösségi és vezető tevékenysége gyermeknevelés centrikus volt. Szakmai elkötelezettségének eredménye, hogy Nyírtét község lakossága 2004 évben emlékezhetett meg az óvoda 50 éves fennállásáról, jelenlegi épületének 30 éves múltjáról. Tevékenységéhez fűződik a Betlehemi Játékok kulturális rendezvény hagyományának megteremtése. A közösségi rendezvények szervezésében, kezdeményezésében, hagyományteremtésében töretlen elszántsággal dolgozott. Minden időszakban elegendő óvónő van a gyermekekhez. Óvodánk speciális szolgáltatásai: logopédiai kezelés 2000-től jelenleg is pszichológiai terápiafejlesztő logopédia gyógypedagógia hitoktatás. Óvodavezető: 1965-2006-ig Illés Sándorné volt. Jelenleg az Óvodavezetői feladatokat Rumos Valéria látja el. Jelenleg az óvoda 2 csoporttal, 48 férőhellyel működik. Saját konyhával rendelkező intézmény. Az óvodánk fenntartója 1990-től napjainkig: Nyírtét Község Önkormányzata. A 2006-os évtől az óvodánk a Bónis Sámuel Általános Iskola tagintézménye lett.