A pályázat keretében került sor az urnafal kialakítása.

A projekt megvalósítási időszaka: 2020.01.01.- 2021.10.04.

Egyre népszerűbb temetési forma a hamvasztásos, urnás temetés, melyre Nyírtéten jelenleg nincs lehetőség. Ezen lakossági igény szükségessé tette részünkről, hogy a lakosság számára megfelelő sírhelyeket biztosítsunk. Az igények kielégítésére 204 urnafülkés urnafalat alakítottunk ki a meglévő ravatalozó épület északi homlokzatától 13 m-re. Az urnafal egy lefedést is kapott, hogy rossz idő esetén legalább a szűk család védett helyen emlékezhessen meg. 4 db 1,20 x 1,20 m pilléren nyugvó négyzet alapú az építmény. A 4 db pillér 50 x 50 cm-es pillér Zs50 zsalukőből vagy monolit vasbetonból készült. Az urnasírok előre gyártott Szabvány 30 x 30 x 30-as beton urnasírból készültek moduláris rendszerben. A sírok fagyálló km téglával vannak körbe falazva terv szerint. A sírok monolit vasbeton födémmel vannak fedve, ami a 4 db pillérre támaszkodik. A fejlesztés önerőből biztosítva jelentősen elhúzódott volna, így nem jelentett volna érezhető hatékonyságjavulást a településen. A tervezett projekt szorosan kapcsolódik a település korábbi fejlesztéseihez, melyek szintén a lakosság helyben tartását, a község fejlődését, a szolgáltatások magasabb színvonalát célozzák. Az urnafal kialakítás során igyekeztünk egyedi megjelenésű, tiszta, esztétikus és méltó emlékhelyet kialakítani. A szabadon álló oszlopban található urnahelyek a település kiemelkedő elhunytjainak nyughelyéül szolgálnak majd. Az urnafal egy lefedést is kapott, hogy rossz idő esetén legalább a szűk család védett helyen emlékezhessen meg. A sírok fagyálló km téglával vannak körbe falazva terv szerint. A projekt megvalósításának célja a településen az önkormányzati tulajdonban álló temető fejlesztése volt, mely teljes mértékben illeszkedik az MFP pályázati felhívásához, célkitűzéséhez. A projekt illeszkedik a pályázati kiíráshoz, valamint kapcsolódik más önkormányzati és civil kezdeményezésekhez, projektekhez, melyek szintén a település fejlődését hivatottak szolgálni. A projektben az urnafal kialakításával kevésbé terheljük a környezetet, emellett társadalmi hatása is van, lehetőséget biztosít a lakosok számára is az urnás temetkezésre. A kialakítása miatt sokáig fennmarad.